Simulace pracovních cyklů robotů jsou jednou z nejdůležitějších pomůcek při tvorbě layoutu stroje.
Je velmi důležité zjistit, zda robot specifikovaný do konkrétní aplikace vůbec dokáže splnit to, co od něj očekáváme.
Jedním z důležitých parametrů na který je třeba hledět je dosah robotického ramene.
Většina programů pro 3D konstrukci umožňuje si jistým způsobem robotickým ramenem v modelu pohnout, nicméně většina těchto modelů pro 3D projekci neobsahuje pevné ani softwarové limity robotu. Dále nepracují se singularitou robotu, což je problém se kterým se často setkáváme, ale především nám tento software nesdělí zda v rámci navrženého layoutu je robot schopen dodržet takt.
Naše společnost aktuálně integruje značky robotů ABB a Denso Robotics, kdy pro obě tyto značky jsme schopni poskytnout simulace výroby na konkrétním layoutu.
Pokud máte zájem o konzultaci nebo simulaci pracovního cyklu na Vašem modelu, neváhejte a kontaktujte nás.

Share this Page