Robotizovaná pracoviště výrazně snižují náklady na provoz výroby. Integrace průmyslových robotů zkvalitňuje výrobní postupy, zvyšuje efektivitu a opakovatelnost.
Návratnost investice je pak obvykle v jednotkách let.

Robotizace výroby zvýší stabilitu a efektivitu procesů výroby při téměř neomezených možnostech integrace.

K čemu využít robotické pracoviště?

  • Manipulace s výrobky
  • Montáž komponent, sestavení finálního výrobku
  • Paletizace na výstupu linek
  • Depaletizace a příprava materiálu pro výrobu
  • Balení výrobků
  • Vizuální kontrolu komponent a výrobků
  • Obsluha obráběcích center (CNC/NC)

Robotické pracoviště na míru…

Vytvoření robotického pracoviště je komplexní proces, kterým Vás rádi provedeme, ale budeme Vás při samotném vývoji potřebovat.
Na samém začátku musíme zjistit Vaše potřeby a požadavky.
Po té přijdeme s návrhem layoutu a funkčnosti strojního zařízení. Většinou pro Vás máme zpracovanou i simulaci, která je nezbytná pro ověření taktu stroje a dosahu robotů. Mimo jiné Vám pomůže si udělat jasnou představu, jak bude stroj fungovat.
Pokud si odsouhlasíme design i finanční náročnost strojního zařízení, můžeme se pustit do práce.

Příklady našich realizací najdete zde.

Připravujete projekt? Přizvěte nás a my Vám připravíme nezávaznou kalkulaci

Žijeme době kdy lidských zdrojů v průmyslové výrobě neustále ubývá a nebo jich není takové množství, které by pokrylo zvyšující se produkci výroby. Obecně jsou lidé zapotřebí spíše pro složitější a těžko automatizovatelné operace. Jednotvárná práce lidských operátorů s sebou navíc přináší nutnost neustále dohlížet na ergonomii práce a bezpečnost pracovníků. Častá nemocnost, únava, nesoustředěnost a fluktulace zaměstnanců v provozech snižuje efektivitu a mnohdy i kvalitu výroby a nutí zaměstnavatele neustále zaučovat nové pracovníky.
Běžnou obavou společností při zvažování automatizace, popřípadě robotizace procesů výroby, je návratnost investice a jistá morální odpovědnost za pracovní pozice zaměstnanců.
Při bližším zhodnocení však dříve nebo později většina potenciálních investorů dojde k závěru, že daný zaměstnanec by mohl vyplnit prázdné místo na jiné pozici. Zároveň s ohledem na stále se zvyšující požadavky na kvalitu a objem produkce se investice vrátí ve velmi krátkém čase. Většinou během několika let.

Share this Page