Kvalitní dokumentace k našim projektům je základním předpokladem správně a přehledně zapojeného a osazeného stroje a rozvaděčů.
Sami se velmi často setkáváme s nekompletními dokumentacemi ke strojům na kterých máme provádět rozšíření funkčnosti, opravy nebo je integrovat do nových linek.
Samo zjišťování zapojení stroje je pak velmi zdlouhavá práce a proto se snažíme, aby naše dokumentace po té co ji předáme obsahovala jak veškeré potřebné informace k bezpečnému servisnímu zásahu, tak k dalšímu rozšíření stroje. Sami se totiž můžeme ke stroji dostat znovu po několika letech a při nekompletní dokumentaci, pak veškeré snahy o opravy a servis mohou v lepším případě trvat neúměrně dlouho, v horším případě mohou skončit poškozením některé části stroje.
Požadavky našich zákazníků na parametry strojních zařízení se liší projekt od projektu, a i proto se naši projektanti musí neustále vzdělávat a seznamovat s novými produkty a principy funkce jednotlivých komponent. K samotné projekční práci pak naši projektanti používají program EPLAN a Engineering Base.


Share this Page