Naše reference

Venkovní otočné kamery SAMSUNG, vilová čtvrť

Lokalita: Praha

Stávající kamerový systém jsme rozšířili o dvojici otočných kamer, které sledují prostor na silnici před vilou.

Kamery lze ovládat ručně a pomocí ovladače lze přibližovat opticky obraz i z větších vzdáleností. Systém umožňuje nastavení přednastavených pozic. Tyto pozice jsou očíslovány.

V případě požadavku na přesun kamery do daného směru a přednastaveného přiblížení stačí zvolit číslo pozice a kamera se cca do 1 sekundy nastaví přesně tak, jak je požadováno. Ostření kamery probíhá automaticky.

Image 0
Image 1 Image 2