Naše reference

Domácí telefon Czechphone, bytové domy

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Při návrhu rekonstrukce jsme zjistili porušenou kabeláž ve stěnách domu mezi jednotlivými patry a proto jsme navrhli jiné řešení domácího telefonu.

Zvolili jsme dvouvodičový systém tuzemského výrobce Czechphone. To znamená, že všechny domácí telefony jsou propojeny s venkovním tablem jen dvěma vodiči a v každém telefonu je nastavena jeho adresa nastavitelnými přepínači. Vlastní vyzvonění od venkovního tabla probíhá tak, že návštěvník zadá na číselné klávesnici kombinaci čísel, která odpovídá danému bytu. Po zvednutí sluchátka domácího telefonu v bytě, je uskutečněn hovor. Hovor nemůže být nikým odposloucháván. Otevření dveří tlačítkem na telefonu  je možné pouze při uskutečněném hovoru.   
Image 0
Image 1 Image 2