Programovatelné automaty

Programovatelné automaty, známé pod zkratkou PLC, nacházejí široké uplatnění zejména v průmyslových aplikacích.

Jejich použití je vhodné i při řízení malého stroje, kontrole správných postupů a kontrole úplnosti prvků při sériové výrobě. Zde nahrazují množství dříve využívaných časových a jiných relé, kde logika funkce byla pevně nastavena zapojením vodičů.

Obecně lze pomocí PLC řešit každou aplikaci. Signály od ovladačů , kontaktních i bezkontaktních snímačů a pod. jsou přivedeny na vstupní stranu programovatelného automatu. Uvnitř zařízení procesorový modul na základě naprogramování řídí logiku spínání výstupních signálů. Dále jsou sledovány nesprávné postupy, překročení nastavených limitních teplot, časů apod. To vše ve spojení s displejem umožňuje obsluze jednoduchou a přehlednou manipulaci se zařízením.

Podle množství zpracovávaných informací a požadavku na rychlost ovládání stroje volíme typ programovatelného automatu. Jeho sestava je stavebnicově rozšiřitelná. Přednostně používáme PLC firem Mitsubishi a Siemens.


logo

logo

<< zpět