Snímání a regulace hladiny kalové jímky včetně signalizace havarijní hladiny

Ultrazvukovým snímačem je bezkontaktně vyhodnocována hladina splašků v kalové jímce.

Ultrazvukový snímač předává spojitý signál o aktuálním stavu hladiny. Pokud se hladina pohybuje v přednastavených mezích, dochází jen k pravidelnému odčerpávání kapaliny po dosažení maximální provozní hladiny.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k překročení této hladiny a sepnutí havarijního limitu, je vyhlášena signalizace akusticky i opticky. Tím je obsuha zařízení  včas upozorněna na poruchový stav, který nastal v obtížně přístupných prostorách pod úrovní okolního terénu