Regulace natápění ve výměníkové stanici TRW

Regulace výměníkové stanice je řešena moderními regulátory Siemens SYNCO 700.

Dva samostatné Synco regulátory regulují topnou vodu z protiproudých výměníků (pára/voda) na přednastavenou teplotu. Dvě topné větve jsou osazeny trojcestnými směšovacími ventily. Teplota v těchto větvích je nastavována ekvitermním regulátorem. To znamená, že  venkovní teplota spolu s teplotou vody na stoupačce se porovnává s přednastavenými hodnotami a z nich regulátor vypočítává optimální nastavení polohy třícestného regulátoru.

Vlastní regulátory Synco, displej a webserver jsou propojeny moderní sběrnicí KNX. Pomocí webserveru s připojením do ethernetové síť je umožněn vzdálený dohled a také případná změna přednastavených hodnot (teplot).