Pohon automatu u brusu

Rozvaděč stroje s osazeným frekvenčním měničem Yaskawa 1,5kW.

V tomto případě je napájení měniče jednofázové (t. 230V AC). K jeho výstupním svorkám je připojen 3f motor. Otáčky motoru je možno nastavit ručně potenciometrem na panelu rozvaděče v přednastaveném rozsahu. V automatickém režimu měnič zvyšuje otáčky po přednastavené křivce a na konci cyklu po jiné křivce zpomaluje. 

Aby se předešlo přehřívání rozvaděče v letních měsících, je ve dveřích osazen ventilátor s krytím IP54. Ventilátor se aktivuje automaticky vestavěným termostatem.