Snímače barev s úplným spektrem

Zadání zákazníka:

Rozlišení typu použitého víčka na výrobku pomocí jeho barevného označení.

Realizace:

Výše uvedené zadání jsme navrhovali řešit dvěma možnými způsoby. Volili jsme mezi kontrolou kamerovým senzorem a nebo optickým snímačem barev. Volba po otestování padla na snímač barev LR-W500. Vzdálenost snímání je u něj do 500 mm a ručním nastavením lze upravit průměr stopy, kde snímač vyhodnocuje. Při vzdálenosti 100 mm je zaostřená stopa o průměru 3,5 mm a při vzdálenosti 500 mm je stopa o průměru 18 mm. Kombinací dvou vedle sebe osazených snímačů jsme dosáhli této kontroly: zda je víčko na správném místě a které víčko je nasazeno. Při vyhodnocování jsme pracovali se dvěma použitými barvami a to bílou a oranžovou. Tyto barvy jsou snímačem převedeny do číselné hodnoty uvedené na jeho displeji. Dále jsme nastavili číselnou limitu barvy v menu snímače. Poté již snímač vyhodnotí barvu, kterou vidí. Výsledné logické signály z obou použitých snímačů se předávají k vyhodnocení nadřízenému PLC.