3D kontrola založení těsnícího gumového profilu

Zadání zákazníka:

Automatická kontrola osazení těsnící gumičky, položené do drážky dílu před spojením s druhou částí výrobku.

Realizace:

Na výše uvedenou tvarovou kontrolu jsme použili laserový snímač ve spojení s jeho plynulým pohybem nad výrobkem. Signál z tohoto snímače je přiveden do kamerového kontroléru, kde je postupně zaznamenáván tvar výrobku pod snímací hlavou. Jedná se o jednotlivé řezy či bokorysy snímané drážky s osazenou gumičkou. Celá kontrola probíhá velmi rychle. Přejezd snímače s aktivním skenováním na jednu stranu 70 cm dlouhého dílu trvá 2 sekundy a stejný čas zpět do výchozí pozice, již bez kontroly. Z uložených 2D snímků je v kamerovém kontroléru sestaven celý 3D prostorový obrázek založeného dílu s gumičkou. Tento snímek je porovnán se snímkem výchozím a přednastavenými výrobními tolerancemi. Systém obratem hlásí na obrazovce výsledek kontroly, která je v tomto případě nastavena na: kontrolu založení správného výrobku, kontrolu přítomnosti gumičky v drážce, kontrolu přetočení či překroucení gumičky, dále je také hlídána přítomnost cizího předmětu v drážce u gumičky.

Poznámka:

Na přiložených snímcích je ukázka použité snímací hlavy Keyence, kamerový kontrolér v rozvaděči, řídící jednotka servopohonu Mitsubishi...