Měřící systémy

Samostatnou kategorií vyhodnocovacích optických senzorů jsou laserové senzory. Aby bylo možno využít laserového senzoru k přesnému měření, museli výrobci dosáhnout veliké vzorkovací frekvence (desítky a stovky "kHz"). Dále museli dosáhnout vynikajícího rozlišení (lépe jak mikrometr) a poté doplnit multifunkční řídící jednotku.

Měření se provádí v jednom (1D) nebo více bodech. Tímto způsobem lze měřit šířku nebo mezeru na povrchovém profilu materiálu či výrobku.

Další variantou je provádění dvourozměrného měření (2D) s přesností na mikrometry. Výstupní hodnoty jsou převáděny přímo do logických stavů 0/I podle přednastavení nebo lze přenášet analogové hodnoty na zobrazení či nadřízeného systému.

Použití této moderní metody měření ve výrobě či montáži ihned odhalí odchylku od požadovaných tolerancí. Využijte schopností laserových senzorů pro vaši technologii. Aplikujeme výrobky firem Keyence a Omron.


logo

logo

<< zpět