GSM ovládání

GSM komunikátor umožňuje obousměrné předávání informací mezi nainstalovaným zařízením a uživatelem. Je možno přenášet nastalou situaci (např. překročení, pokles, poruchu přednastavených hodnot teploty) aktivací vstupu na GSM komunikátoru. Ten reaguje zasláním předprogramované textové zprávy na přednastavené mobilní telefony.

Je také možné dálkově z mobilního telefonu, pomocí SMS, spínat výstupní relé v GSM komunikátoru. Tím lze např. aktivovat topení na chalupě s předstihem.

Jako další zajímavou funkci lze využít princip prozvánění, kdy může GSM komunikátor reagovat sepnutím výstupního relé na volání z přednastavených telefonních čísel. V tuto chvíli se pak chová jako dálkový ovladač. Pro naše aplikace používáme převážně výrobky tuzemského výrobce Jablotron.


Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 -

Image 11 -


<< zpět