Displeje

Průmyslové LCD displeje či monitory jsou určeny k použití do všech prostředí. Jsou vyvíjeny právě pro těžké provozní podmínky, aby dlouhodobě odolávali vibracím strojů. Jejich krytí, po osazení do ovládacích panelů či stěn rozvaděčů, odolává běžně prašnému prostředí stejně jako vodě či vlhkosti. Jejich použití šetří množství ovládacích prvků a kontrolek, neboť jejich obrazovka je dotyková. Pomocí vhodného naprogramování lze zobrazit aktuální stavy chodu stroje, poruchová hlášení a ostatní veličiny v grafické či číselné hodnotě.

Pro naše aplikace k ovládání programovatelných automatů používáme barevné dotykové displeje Mitsubishi a Siemens. Případně doporučíme k použití univerzální displeje, které jsou vybaveny mnoha komunikačními protokoly včetně ethernetového a wifi připojení pro vzdálený přenos datových informací.

mitsubishi


logo

logo