Bezkontaktní snímače

Obecně slouží bezkontaktní snímače k vyhodnocení poloh strojů, materiálů, výrobků či kontrole stavu hladin. Všechny snímače pracují v prostředí prašném, vlhkém i venkovním.

Podle četnosti použití bych jako první uvedl indukční snímač: - ten slouží k vyhodnocení přítomnosti kovového materiálu. Používá se převážně jako bezdotykový spínač na strojích a výrobních linkách. Jeho aktivní spínací zóna je v řádu "mm".

Druhý velmi používaný je optický snímač: - ten využívá principu optické závory. Paprsek z vysílače je po zaclonění vyhodnocen přijímačem. V základním řešení je vysílač a přijímač, každý v samostatném pouzdru. Pro menší vzdálenosti je vhodnější použít retroreflexní nebo difusní snímač. Zde je vysílač i přijímač ve společném těle.(dosahy se pohybují od řádu "cm" až po "m")

Dále následují magnetické snímače: - tyto reagují na sílu vnějšího magnetického pole. Spínací vzdálenost ovlivňuje síla použitého magnetu.(v řádu "mm") Jsou vhodné pro snímání polohy pístu v pneumatických válcích.

Kapacitní snímače: - vyhodnocují změnu kapacity vyvolanou předmětem, který vstoupí do elektrického pole kondenzátoru. To znamená, že mohou snímat nejen vodivé ale i nevodivé materiály. (např. sklo,kapaliny,sypké materiály).

Ultrazvukové snímače: - jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Jsou vhodné pro měření výšky hladiny v jímkách a v nádržích.

Na našem trhu jsou dostupné kvalitní srovnatelné výrobky výrobců Balluff, Sick, Omron, Turck, Keyence...


logo

logo

logo

logo

<< zpět